NHÀ Ở XÃ HỘI – KHU DÂN CƯ BẮC HÀ – HOÀNG HỔ.

Khách hàng

Công ty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia - NHO

Địa chỉ

P. Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, T.An Giang

Hạng mục

Phần móng và phần thân

Năm

Tháng 9 năm 2015

Chủ đầu

:

Công ty CP Tổ Chức Nhà Quốc Gia – NHO

tả công trình

:

3.500 m2 /1 tầng x 10 tầng

Địa điểm

:

P. Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, T.An Giang

Công việc thực hiện

:

Phần móng và phần thân

Năm hoàn thành dự kiến

:

09/2015