MÓNG MÁY DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT – NHÀ MÁY THÉP TOP PRO

Khách hàng

Địa chỉ

Hạng mục

Năm

Chủ đầu

:

Công ty TNHH Thép Top Pro.

tả công trình

:

Móng máy và nền xưởng của mỗi dây chuyền với diện tích trên 6,000 m2 (3 x 6,000 m2 = 18,000 m2)

Địa điểm

:

Cụm công nghiệp Long Định – Long Can, Cần Đước, Long An.

Công việc thực hiện

:

Thiết kế và thi công.

Năm hoàn thành dự kiến

:

Đã hoàn thành trong năm 2015