KHOA CƠ BẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Khách hàng

Đại Học Tiền Giang

Địa chỉ

Xã Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành, T. Tiền Giang

Hạng mục

Thi công phần thô

Năm

Tháng 08 năm 2013

Chủ đầu

:

Đại Học Tiền Giang

tả công trình

:

Gồm 6 tầng lầu. Diện tích 1 sàn là 3.500m2

Địa điểm

:

Xã Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành, T. Tiền Giang

Công việc thực hiện

:

Thi công phần thô

Năm hoàn thành dự kiến

:

08/2013