CHUNG CƯ INVESTCO BABYLON

Khách hàng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng

Địa chỉ

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

Hạng mục

1 tầng hầm và 22 tầng lầu

Năm

Tháng 02 năm 2013

Chủ đầu

:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư & Phát Triển Xây Dựng

tả công trình

:

1 tầng hầm và 22 tầng lầu

Địa điểm

:

Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM

Công việc thực hiện

:

Phần thô

Năm hoàn thành dự kiến

:

02/2013