CĂN HỘ CHUNG CƯ IJC AROMA

Khách hàng

CTy Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật BECAMEX IJC

Địa chỉ

Khu Liên Hiệp Becamex, Thành Phố Mới Bình Dương.

Hạng mục

Phần hoàn thiện Block A+B

Năm

Tháng 09 năm 2011

CĂN HỘ CHUNG CƯ IJC AROMA

Chủ đầu

:

CTy Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Kỹ Thuật BECAMEX IJC

tả công trình

:

2 block, mỗi block 18 tầng lầu.

Địa điểm

:

Khu Liên Hiệp Becamex, Thành Phố Mới Bình Dương.

Công việc thực hiện

:

Phần hoàn thiện Block A+B

Năm hoàn thành dự kiến

:

09/2011