CHUNG CƯ CAO CẤP THE SUMMIT

Khách hàng

Meridian Property Limited Compay (Singapore)

Địa chỉ

KDC Phan Bá Phiến, P. Thọ Quang, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng

Hạng mục

Phần thô - 1 tầng hầm và 24 tầng lầu

Năm

Tháng 07 năm 2012

CHUNG CƯ CAO CẤP THE SUMMIT SƠN TRÀ

Chủ đầu

:

Công ty TNHH Đất Kinh Tuyến Số Một

tả công trình

:

1 tầng hầm và 24 tầng lầu

Địa điểm

:

KDC Phan Bá Phiến, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, T. Đà Nẵng

Công việc thực hiện

:

Phần thô

Năm hoàn thành dự kiến

:

07/2012