BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA

Khách hàng

Columbia Asia International Hospital Binh Duong

Địa chỉ

Xã Thuận Giao, H. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Hạng mục

Phần thô + hoàn thiện.

Năm

Tháng 04 năm 2011

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ COLUMBIA ASIA BÌNH DƯƠNG

Chủ đầu

:

Columbia Asia International Hospital Binh Duong

tả công trình

:

03 tầng lầu. Diện tích 1 sàn là 2.600 m2

Địa điểm

:

Xã Thuận Giao, H. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Công việc thực hiện

:

Thi công phần thô và hoàn thiện

Năm hoàn thành dự kiến

:

04/2011